Crisos Utbildningar

Nedan på flikarna finns några av våra vanligaste utbildningar.
För mer information om företagsanpassade utbildningar, kontakta oss. Vi skräddarsyr efter era behov.


Praktisk Krishantering för poliser, ordningsvakter och väktare

Kursen syftar till att ge de som arbetar i socialt belastade områden förutsättningar att lösa sina arbetsuppgifter utan att bränna ut sig själva.

Kursinnehåll:

Hur hjärnan fungerar i stress och kris.

Vad jag behöver för att få vardag, sömn och relationer att fungera.

Nyckelskåpet: vilka strategier och verktyg som finns.

Stressreaktioner: fysiska och psykiska

PTSD: Post-Traumatic Stress Disorder

Vad kan jag göra när någon fastnar i en kris.

Företagsanpassad utbildning på 3 till 6 timmar.

Hjärnkoll i Ledarskapet

Utveckla ditt personliga ledarskap och bli en trygg och framgångsrik ledare.

Utbildningen ger dig ökad förståelse för vad som begränsar dig och vad du kan göra för att komma vidare i ditt ledarskap. Du får kunskap om din personlighet och hur den påverkar ditt ledledarskap.

Kursinnehåll:

Hjärnans utveckling

Hjärnans förmåga att mentalisera

Krisprocessen

Strategier och cooping-mekanismer

Hur personlighet och ledarskap formas tidigt i livet

Hur man medvetandegör sina inre resurser så att ledarskapet blir mer gediget

Mitt eget bemötande vid konflikter och stress

Förstå sitt personliga ledarskap

Ledarskapsstilar utifrån hjärnans kapacitet

Hur blir man en trygg och framgångsrik ledare

Hur utvecklas empatisk förmåga

Övrigt: Lunch och två fika ingår i priset.
Plats
: Crisos, Kursgård.
Datum: 
Tid: 09.30 - 16.30
Pris: 11 900 kronor exklusive moms.

Krisgruppsutbildning

Utbildningen syftar till att hjälpa företag som vill starta en krisgrupp eller som vill utveckla en befintlig krisgrupp genom att ge företagets krisgrupp en kompetens och struktur som leder till att kriser kan hanteras så att dess skadeverkningar minimeras.

Kunskap om krispsykologi är grunden för att en krisgrupp ska kunna fungera. Krisgruppens medlemmar skall också förstå och ha kunskap om de olika roller som behövs i en krisgrupp för att den ska fungera optimalt för företaget i svåra situationer.

Utbildningen inleds med att man får kunskap om hur människor i kris ska bemötas och hanteras. Samt kunskap i hur krisgruppens medlemmar kommer att påverkas i en krissituation.

Därefter går man igenom Crisos 8 punkts program för att strukturera och synliggöra krisgruppens funktioner. Utbildningen avslutas med att man går igenom fallbeskrivningar för att öva krisgruppens medlemmar.

2016-03-11 07.22.19

Arbetsmiljöverket riktar i AFS 1999:7 skall krav på alla arbetsplatser med anställda i hur kriser ska förebyggas.

Första hjälpen och krisstöd skall planeras, ordnas och följas upp. På varje arbetsställe skall det finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs. Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. De skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller. Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd.

Företagsanpassad utbildning. 1 till 2 dagar.

Första hjälpen i praktisk kris och stress hantering

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap om hur hjärnan och kroppen påverkas vid stress och kris och hur de själva kan ta eget ansvar för att hantera egna kriser och stress.

Kursinnehåll:

Hur hjärnan fungerar i kris

Krisprocessen

Vad händer när någon fastnar i krisprocessen

Post - traumatic - stress - disorder - PTSD

Verktyg och nycklar till hur man kan hantera stress och kris

Vad kan jag som medmänniska göra för att stödja någon som är i kris

Utbildningen är företagsanpassad.

Stress Rehab utbildning Steg 1

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om hur psykisk ohälsa, stress, utmattningssymptom och obearbetade kriser kan belasta en individ, samt hur familjer och kollegor påverkas. Under utbildningen får man nya nycklar och strategier för hur man kan hantera sig själv och vad man kan göra för att stödja andra människor i kris. Man får kunskap om hur stresshormoner påverkar individen och vad som sker när hjärnans olika system hamnar i obalans. Man får konkreta verktyg för att hantera egen och andras stress, kris, sorg och separation. Även verktyg för hur man leder det svåra samtalet med andra människor.

Utbildningen är på totalt sex dagar fördelat på två dagar vid tre tillfällen.

Stress Rehab utbildning Steg 1 Innehåll:

Hjärnans utveckling och vad som sker med hjärnan när stress blir vardag.

Hur min förmåga att hantera information och hur jag tolkar den påverkar mina beslut.

Stressreaktioner: fysiska och psykiska.

Stressrelaterade sjukdomar.

Grupparbete - diskussioner.

Eget arbete.

Övrigt; Lunch och två fika ingår i priset.
Kursplats: Crisos, kursgård
Pris: 3 500 kronor exklusive moms per dag.

Stress Rehab utbildning Steg 2

Stress Rehab utbildning Steg 2 Innehåll:

Hjärnans utveckling och vad som sker med hjärnan när stress blir vardag.

Krishantering i vardagen.

Stressreaktioner: fysiska och psykiska.

Nyckelskåpet: Strategier för hur jag hanterar stress, kris, konflikt, sorg och separation.

Grupparbete - diskussioner.

Eget arbete.

Övrigt; Lunch och två fika ingår i priset.
Kursplats: Crisos, kursgård.
Pris:  3 500 kronor exklusive moms per dag.

Stress Rehab utbildning Steg 3

Stress Rehab utbildning Steg 3 Innehåll:

Hjärnans utveckling och vad som sker med hjärnan när stress blir vardag.

Krishantering i vardagen.

Anknytningsmönster och betydelse av min egen bakgrund.

Nyckelskåpet: Strategier för hur jag hanterar stress, kris, konflikt, sorg och separation.

Grupparbete - diskussioner.

Eget arbete.

Övrigt Lunch och två fika ingår i priset.
Kursplats: Crisos, kursgård.
Pris: 3 500 kronor exklusive moms per dag.

Certifierad krishanterare i Head On metoden® Steg 4A-4B-4C

Välkommen till Steg 4 och en delexamination! Här kan du som gjort Stress Rehabutbildningen, gå vidare i utbildningen till Steg 4. När du är klar med detta kursavsnitt,  så kan du gå vidare till Steg 5 för att sedan göra en slutexamination till Certifierad krishanterare i Head On metoden®. Under utbildningstiden har man handledning och avgiften för den tillkommer utbildningsavgiften. Steg 4 är uppdelad i 4A, 4B och 4C. Varje tillfälle är två dagar. Steg 4 innehåller en delexamination. Dessa utbildnings steg måste vara avklarade innan man kan gå vidare i utbildningen till Steg 5.

IMG_3914


Steg 4A

Bakgrundsfaktorer.

Försvarsmekanismer.

Psykodynamisk utvecklingspsykologi.

Kursplats Crisos, kursgård.


Steg 4B

Fördjupning av anknytningsteorin och anknytningssystem.

Fördjupning av mentaliseringsprocessen och hur den påverkas av barns uppväxtförhållanden.

Head On metoden.

Kursplats Crisos, kursgård.


Steg 4C

Att sätta ihop anknytningsteorin och mentalisering med Head On metoden®

Första hjälpen utbildning i praktisk krishantering.

Praktiskt arbete med att gå igenom mitt eget anknytningsmönster och hur det påverkar mig som person.

Delexamination

Kursplats Crisos, kursgård.

Certifierad krishanterare i Head On metoden® Steg 5A-5B-5C

Välkommen till Steg 5 som avslutas med en extra dag för de som vill göra en slutexaminationen och en certifiering. Steg 5 är uppdelad på 5A, 5B och 5C. Varje tillfälle är två dagar.

IMG_2591


Steg 5A

Krishanteringens Första hjälpen utbildning.

Hur man lägger upp ett krisstödssamtal enskilt och i grupp.

Praktiskt arbete i grupp och enskilt.

Öva på att utbilda i ämnet.

Föreläsningsteknik.

Kursplats Crisos, kursgård


Steg 5B

Krishanteringens Första hjälpen utbildning.

Krisstödssamtal.

Praktiskt arbete och genomgång av de egna krisstödssamtalen.

Fallbeskrivningar.

Kursplats Crisos, kursgård


Steg 5C

Utbildnings moment.

Vad är ett krisjourssamtal?

Krisstödssamtal.

Grupparbeten och enskilt arbete.

För bli godkänd på utbildningen och att få utbildningsbeviset krävs:

Full närvaro genom alla utbildnings block.

Att krisstödssamtalen ska vara utförda och dokumenterade.

Att handledning mottagits vid minst 5 tillfällen.

Enskilt samtal med handledare och lärare.

Kursplats Crisos, kursgård
Examinationen sker på Crisos kursgård, 5 norr om Uppsala

Föräldrautbildning

Psykisk ohälsa ökar och många föräldrar vill veta, vad och hur ska vi göra för att förebygga? Vill du ha svar? Nu kommer en föräldrautbildning som ger dig svar. Den är praktisk och konkret. Utbildningen är en heldag så att ni som föräldrar kan få grunden i hur och vad anknytning och mentalisering är. Samt att få synligöra hur era strategier och nycklar i er roll som förälder påverkar och speglar sig i barnet. Hur kris och stress påverkar barnet. Praktiskt och konkret så att ni som föräldrar vet hur och vad ni kan göra i er familj. Träffa andra föräldrar som vill veta hur föräldraskapet färgar barnets framtid.

FullSizeRender

Regina Birkehorn patenterade 2002 Head On metoden®. Det är en pedagogisk metod i praktisk krishantering som är enkel och praktisk. Den kräver inga förkunskaper i psykologi. Head On metoden® har sitt ursprung i psykodynamisk utvecklingspsykologi, anknytning, mentalisering och den senaste hjärnforskningen.

Genom metoden ger man människor kunskap och nya strategier för hur de praktisk kan hantera och förstå sina egna och andras kriser, trauma och PTSD. Metoden tog form från mitten på 1980-talet då Regina som Sveriges yngsta fostermamma ville ge sina fosterbarn som haft en traumatisk uppväxt ett bra liv.


KRISPODDEN finns på iTunes, Soundcloud och acast !

0
    0
    Varukorg