+46 (0)702 501 501 info@crisos.se

Våra Utbildningar

Tryck på någon av nedanstående utbildningar för att läsa mer.

Krisgruppsutbildning

Skapa och Förstärk Din Krisberedskap

Vår utbildning är designad för företag som siktar på att etablera en ny krisgrupp eller förbättra en befintlig. Målet är att ge krisgruppen nödvändig kompetens och struktur för att effektivt minimera skadeverkningarna av kriser.

Kärnan i Utbildningen:

 • Grundläggande Kunskaper: Förståelsen av krispsykologi är avgörande. Det ger krisgruppens medlemmar de verktyg de behöver för att fungera effektivt under press.
 • Rollförståelse: Medlemmarna utbildas i de olika roller som krävs inom gruppen för optimal funktion i krissituationer.
 • Möta och Hantera Kriser: Initialt fokuserar vi på att bemöta och hantera människor i kris, inklusive hur gruppmedlemmarna själva påverkas.
 • Strukturerad Plan: Genom Crisos 8-punktsprogram får ni en tydlig struktur och översikt över krisgruppens funktioner.
 • Praktisk Tillämpning: Utbildningen avrundas med fallstudier för att praktiskt öva gruppens färdigheter.

Regelverk och Krav:

Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 1999:7 ställs krav på alla arbetsplatser med anställda för att förebygga kriser. Det innefattar planering, ordnande och uppföljning av första hjälpen och krisstöd. Utbildningen säkerställer att dessa krav inte bara uppfylls utan att ert företag överträffar dem.

Anpassad För Ditt Företag:

Vår utbildning kan skräddarsys helt efter ert företags behov och varar mellan 1 till 2 dagar. Den ger chefer och arbetsledare de kunskaper som krävs för att skapa en säker och stödjande arbetsmiljö.

Första hjälpen i praktisk krishantering

Teori Möter Praktik

Denna utbildning är utformad för att ge deltagarna djupgående kunskaper om stress- och krisreaktioner i kropp och sinne, samt verktyg för självhantering och stöd till andra i kris. Genom att utrusta dig med denna förståelse, uppmuntrar vi till personligt ansvarstagande i hanteringen av egna och andras utmaningar.

Kursöversikt:

 • Hjärnans Respons på Kris: En insikt i hur vårt centrala nervsystem reagerar under tryck.
 • Krisprocessen: Utforskning av de olika faserna i en kris och hur man navigerar dem.
 • Utmaningar i Krisprocessen: Vad det innebär att fastna i krisen och hur man kan bryta mönstret.
 • Posttraumatisk Stressyndrom (PTSD): Förståelse för PTSD och dess effekter på individen.
 • Verktyg för Hantering: Praktiska strategier och metoder för att hantera stress och kris.
 • Stödja Andra i Kris: Råd om hur man som medmänniska kan erbjuda effektivt stöd.

Anpassad Utbildning för Ert Företag:

Vår utbildning är flexibelt utformad för att kunna anpassas till just ert företags specifika behov och förutsättningar.

Kris, stress, trauma och PTSD