+46 (0)702 501 501 info@crisos.se

Våra Utbildningar

Tryck på någon av nedanstående utbildningar för att läsa mer.

Praktisk Krishantering för poliser, ordningsvakter och väktare

Kursen syftar till att ge de som arbetar i socialt belastade områden förutsättningar att lösa sina arbetsuppgifter utan att bränna ut sig själva.

Kursinnehåll:

Hur hjärnan fungerar i stress och kris.

Vad jag behöver för att få vardag, sömn och relationer att fungera.

Nyckelskåpet: vilka strategier och verktyg som finns.

Stressreaktioner: fysiska och psykiska

PTSD: Post-Traumatic Stress Disorder

Vad kan jag göra när någon fastnar i en kris.

Företagsanpassad utbildning på 3 till 6 timmar.

Hjärnkoll i Ledarskapet

Utveckla ditt personliga ledarskap och bli en trygg och framgångsrik ledare.

Utbildningen ger dig ökad förståelse för vad som begränsar dig och vad du kan göra för att komma vidare i ditt ledarskap. Du får kunskap om din personlighet och hur den påverkar ditt ledledarskap.

Kursinnehåll:

Hjärnans utveckling

Hjärnans förmåga att mentalisera

Krisprocessen

Strategier och cooping-mekanismer

Hur personlighet och ledarskap formas tidigt i livet

Hur man medvetandegör sina inre resurser så att ledarskapet blir mer gediget

Mitt eget bemötande vid konflikter och stress

Förstå sitt personliga ledarskap

Ledarskapsstilar utifrån hjärnans kapacitet

Hur blir man en trygg och framgångsrik ledare

Hur utvecklas empatisk förmåga

Övrigt: Lunch och två fika ingår i priset.
Plats: Crisos, Kursgård.
Datum:
Tid: 09.30 – 16.30
Pris: 11 900 kronor exklusive moms.

Krisgruppsutbildning

Utbildningen syftar till att hjälpa företag som vill starta en krisgrupp eller som vill utveckla en befintlig krisgrupp genom att ge företagets krisgrupp en kompetens och struktur som leder till att kriser kan hanteras så att dess skadeverkningar minimeras.

Kunskap om krispsykologi är grunden för att en krisgrupp ska kunna fungera. Krisgruppens medlemmar skall också förstå och ha kunskap om de olika roller som behövs i en krisgrupp för att den ska fungera optimalt för företaget i svåra situationer.

Utbildningen inleds med att man får kunskap om hur människor i kris ska bemötas och hanteras. Samt kunskap i hur krisgruppens medlemmar kommer att påverkas i en krissituation.

Därefter går man igenom Crisos 8 punkts program för att strukturera och synliggöra krisgruppens funktioner. Utbildningen avslutas med att man går igenom fallbeskrivningar för att öva krisgruppens medlemmar.

2016-03-11 07.22.19

Arbetsmiljöverket riktar i AFS 1999:7 skall krav på alla arbetsplatser med anställda i hur kriser ska förebyggas.

Första hjälpen och krisstöd skall planeras, ordnas och följas upp. På varje arbetsställe skall det finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs. Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. De skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller. Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd.

Företagsanpassad utbildning. 1 till 2 dagar.

Första hjälpen i praktisk kris och stress hantering

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap om hur hjärnan och kroppen påverkas vid stress och kris och hur de själva kan ta eget ansvar för att hantera egna kriser och stress.

Kursinnehåll:

Hur hjärnan fungerar i kris

Krisprocessen

Vad händer när någon fastnar i krisprocessen

Post – traumatic – stress – disorder – PTSD

Verktyg och nycklar till hur man kan hantera stress och kris

Vad kan jag som medmänniska göra för att stödja någon som är i kris

Utbildningen är företagsanpassad.

Föräldrautbildning

Psykisk ohälsa ökar och många föräldrar vill veta, vad och hur ska vi göra för att förebygga? Vill du ha svar? Nu kommer en föräldrautbildning som ger dig svar. Den är praktisk och konkret. Utbildningen är en heldag så att ni som föräldrar kan få grunden i hur och vad anknytning och mentalisering är. Samt att få synligöra hur era strategier och nycklar i er roll som förälder påverkar och speglar sig i barnet. Hur kris och stress påverkar barnet. Praktiskt och konkret så att ni som föräldrar vet hur och vad ni kan göra i er familj. Träffa andra föräldrar som vill veta hur föräldraskapet färgar barnets framtid.

FullSizeRender

Regina Birkehorn patenterade 2002 Head On metoden®. Det är en pedagogisk metod i praktisk krishantering som är enkel och praktisk. Den kräver inga förkunskaper i psykologi. Head On metoden® har sitt ursprung i psykodynamisk utvecklingspsykologi, anknytning, mentalisering och den senaste hjärnforskningen.

Genom metoden ger man människor kunskap och nya strategier för hur de praktisk kan hantera och förstå sina egna och andras kriser, trauma och PTSD. Metoden tog form från mitten på 1980-talet då Regina som Sveriges yngsta fostermamma ville ge sina fosterbarn som haft en traumatisk uppväxt ett bra liv.

Kris, stress, trauma och PTSD