+46 (0)702 501 501 info@crisos.se

Våra Tjänster

Bläddra ner för att läsa om Crisos tjänster.

Krisjour

Krisjour skapar trygghet och ger stöd till företagets krisgrupp och arbetsledare vid olyckor eller traumatiska händelser. Här kan företaget även ringa och rådfråga om psykisk ohälsa.

Företaget har tillgång till Krisjour dygnet runt alla dagar. Man får tillgång till Certifierade krishanterare som kan svara på frågor och vara till stöd för företaget. Man kan även avropa stöd på plats för personal och krisgrupp.

Vid avtalad Krisjour erbjuds företagets krisgrupp en nedladdning av E-boken: ”Krishantering för krisgrupper” som fungerar som ett stöd och för att upprätthålla krisgruppens kompetens över tid. Krisgruppens medlemmar kan ringa obegränsat för rådgivning, handledning och stöd vid de kriser som uppstår.

Krisstödssamtal

Krisstödssamtal är ett individanpassat samtal för dem eller den som har råkat ut för en traumatisk händelse, eller har en belastande livssituation. Samtalet innehåller utbildningsmoment i krispsykologi för att ge bättre verktyg och strategier. Ökad kunskap och förståelse leder till att man snabbare processar krisen utan att fastna i den. Vägen till mental hälsa börjar alltid med att få egen kunskap om sig själv och om hur hjärnan fungerar.

Krisorganisation

Crisos AB hjälper företag och organisationer att minimera skadeverkningarna vid kriser. Bra krisberedskap kräver att man har kunskap därför behövs utbildning för de som ska leda och hantera människor i kris.

Med Head On metoden® får man enkelt krisorganisationen på plats i företag och i organisationer. Detta leder till att de anställda får rätt krisstöd och snabbt kommer tillbaka i arbete och inte fastnar i långvariga sjukskrivningar.

Företag kan med stöd av krisjoursavtal få en stödfunktion till sin befintliga verksamhet. Den kan även fungera som stöd för HR- ärenden.

Krisövningar

De flesta krisgrupper hanterar sällan kriser därför är det viktigt att krisgruppen övas kontinuerligt för att hålla kunskapen vid liv. Övningarnas storlek kan variera från enkla “top table”-övningar på 20 minuter till övningar med många inblandade aktörer som tar flera dagar. Ge rätt utbildning och kompetens så kommer krisövningarna och resultatet att bli därefter.

Avlastningssamtal

Avlastningssamtalet ges till befintlig krisgrupp eller till en arbetsgrupp som deltagit vid olyckor, kriser eller traumatiska händelser.

Avlastningssamtalet kan också ges till personal i förebyggande syfte för att minska stress och psykisk ohälsa. Mental avlastning är viktigt för att hålla i längden.

Detta samtal är viktigt för att anställda som arbetat med att stödja och hjälpa för andra ska få möjlighet att processa det de varit med om, så att de inte blir belastade i sin vardag eller vid nästa svåra händelse.

Stress-Rehab samtal

För den som är drabbad av utmattningssymptom eller inte mår bra i sin vardag.

Vägen till mental hälsa blir genom dessa Stress-Rehab samtal. Detta sker genom en individanpassad utbildning i vilken vi medvetandegör personen om hur stresshormonerna påverkar hjärnan och kroppen. Därefter utbildas personen i vilka strategier och nycklar som finns för att hantera stress, kris, sorg, konflikt och separation. Utbildningen innehåller praktiska individuella mål som följs upp i ett eventuellt efterföljande samtal.
Första samtalet är 3 timmar långt, därefter 1,5 tim per gång.

Här kan du som har friskvårdsavtal höra av dig och boka utbildning.

Offertförfrågan för Företag & Organisationer

Fyll i nedanstående formulär och kryssa i de tjänster du är intresserad av.

Offertförfrågan

Tjänster