+46 (0)702 501 501 info@crisos.se

Våra Tjänster

Bläddra ner för att läsa om Crisos tjänster.

Krisjour

Trygghet och Stöd När Ni Behöver Det Som Mest

I tider av olyckor eller traumatiska händelser är det avgörande att ha ett pålitligt stöd. Vår Krisjour erbjuder just detta – dygnet runt, året om. Med tillgång till våra certifierade krishanterare, kan ert företag få omedelbar hjälp med rådgivning, stöd, och vägledning när det behövs som mest.

Tillgänglig Expertis, När och Var Ni Behöver Den

Våra experter står redo att svara på era frågor och ge stöd, vare sig det handlar om att hantera en pågående kris eller frågor kring psykisk ohälsa. För situationer som kräver personligt stöd på plats, är vårt team snabbt ute för att bistå er personal och krisgrupp med den hjälp de behöver.

Förstärk Er Krisgrupps Kompetens

Genom att ingå ett avtal med oss får er krisgrupp tillgång till vår E-bok, “Krishantering för krisgrupper”. Denna resurs är utformad för att fungera som ett långsiktigt stöd och bidra till att upprätthålla samt vidareutveckla kompetensen inom er krisgrupp. Dessutom erbjuder vi obegränsad rådgivning och stöd, för att säkerställa att ni har de verktyg och den kunskap som krävs för att hantera framtida kriser.

Krisstödssamtal

Förståelse och Verktyg för Återhämtning

Våra krisstödssamtal är skräddarsydda för att erbjuda stöd och vägledning till de som upplevt traumatiska händelser eller befinner sig i belastande livssituationer. Genom att integrera utbildningsmoment inom krispsykologi, strävar vi efter att utrusta dig med effektiva verktyg och strategier för att hantera din situation.

Målet med samtalen är att öka din kunskap och förståelse för hur kriser påverkar oss – både mentalt och emotionellt. Denna insikt är avgörande för att kunna bearbeta och ta sig igenom krisen utan att fastna. Att förstå sig själv och hur vår hjärna reagerar under stress är det första steget mot mental återhämtning och hälsa.

Krisorganisation

Framtidssäkrad Krisberedskap för Företag och Organisationer

Crisos specialiserar sig på att hjälpa företag och organisationer att effektivt minska skadeverkningarna av kriser. Vi förstår att en robust krisberedskap inte bara kräver rätt kunskap, utan också skräddarsydd utbildning för de som leder och hanterar människor i svåra tider.

Genom vår innovativa Head On-metoden® säkerställer vi att er krisorganisation snabbt kan aktiveras, både i företag och i större organisationer. Detta garanterar att era medarbetare får adekvat krisstöd och möjliggör en snabb återgång till arbetslivet, samtidigt som det minimerar risken för långvariga sjukskrivningar.

Med våra skräddarsydda krisjoursavtal, erbjuder Crisos en tillförlitlig stödfunktion som kompletterar er befintliga verksamhet. Denna tjänst fungerar även utmärkt som ett stöd för HR-relaterade ärenden, stärkande er organisations övergripande krisberedskap.

Avlastningssamtal

Stöd och Återhämtning för Krisgrupper och Arbetslag

Våra avlastningssamtal är designade för att erbjuda vitalt stöd till befintliga krisgrupper eller arbetslag som har varit inblandade i olyckor, kriser, eller traumatiska händelser. Dessa samtal tjänar även som ett förebyggande verktyg för personal, syftande till att minska stress och främja psykisk hälsa. Mental avlastning är avgörande för att upprätthålla långsiktig arbetsförmåga och välbefinnande.

Genom dessa samtal säkerställer vi att anställda, som har åtagit sig att stödja och hjälpa andra genom svåra tider, får möjligheten att bearbeta sina upplevelser. Detta är essentiellt för att de ska kunna undvika att bli överbelastade i sin vardag eller när de ställs inför framtida utmaningar.

Stress- och Rehabiliteringssamtal

En Väg Till Bättre Hälsa

Våra specialiserade Stress- och Rehabiliteringssamtal erbjuder stöd och vägledning för dem som kämpar med utmattningssymptom eller andra utmaningar i vardagen. Dessa samtal är en viktig del i resan mot mental hälsa och välmående.

Genom individanpassad utbildning får du fördjupad förståelse för hur stresshormoner påverkar både hjärnan och kroppen. Vi utrustar dig med effektiva strategier och verktyg för att hantera stress, kriser, sorg, konflikter och separationer. Denna utbildning innehåller också praktiska och individuella mål, som kontinuerligt följs upp, för att säkerställa din framgång och återhämtning.

Det första samtalet är omfattande och varar i tre timmar, för att ge en solid grund att bygga vidare på. Efterföljande sessioner är 1,5 timmar vardera.

Om du har ett friskvårdsavtal, tveka inte att kontakta oss för att boka din utbildning och ta det första steget mot ett friskare liv.

Offertförfrågan för Företag & Organisationer

Fyll i nedanstående formulär och kryssa i de tjänster du är intresserad av.

Offertförfrågan

Tjänster