+46 (0)702 501 501 info@crisos.se

Om Oss

Här berättar vi vilka vi är.

Crisos AB

Vi utbildar och ger kunskap till många olika personalkategorier, bland annat ordningsvakter, hotellpersonal, butikspersonal, polis och vårdpersonal i olika befattningar. Crisos har kunder och gör uppdrag i 4 olika länder.

Vi har utbildningar som hjälper och stödjer företagens HR- funktion när personal hamnar i stress, kris, sorg, konflikt eller i psykisk ohälsa med sjukskrivning som följd.

Vid akuta/traumatiska händelser har Crisos krisjour för företag, och personalen får praktisk krishantering. Crisos erbjuder även krisutbildningar i förebyggande syfte så att krisorganisationer eller krisgrupper kan öka sin egen förmåga att hantera kriser och svåra händelser på egen hand.

Crisos tar även emot familjer och enskilda individer som behöver krisstöd via sin krisförsäkring på hemförsäkringen eller som vill komma helt privat.

Head On metoden®

Regina Birkehorn patenterade 2002 Head On metoden®. Det är en pedagogisk metod i praktisk krishantering som är enkel och praktisk. Den kräver inga förkunskaper i psykologi. Head On metoden® har sitt ursprung i psykodynamisk utvecklingspsykologi, anknytning, mentalisering och det senaste om hjärnforskning och stress. Med böckerna Hjärnkoll® förklaras psykologin på ett enkelt, pedagogiskt och praktiskt sätt, som gör att alla från 5 år och uppåt förstår och kan få verktyg till hur och vad de kan göra för att må bättre.

Genom Head On metoden® ger man människor kunskap och nya strategier för hur de praktisk kan hantera och förstå sina egna och andras kriser, trauma och PTSD. Metoden tog form från mitten på 1980-talet då Regina som Sveriges yngsta fostermamma ville ge sina fosterbarn som haft en traumatisk uppväxt ett bättre liv.

Regina Birkehorn

Krisexpert och författare

Lars-Göran Birkehorn Karlsen

VD

Maria Ahlin

Maria Ahlin

Certifierad Krishanterare

Eloise Engmalm

Eloise Engmalm

Certifierad Krishanterare

Tore Sjöberg

Tore Sjöberg

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledar- och lärarbehörighet i psykoterapi