+46 (0)702 501 501 info@crisos.se

Om Oss

Här berättar vi vilka vi är.

Crisos

Specialister på Kris- och Stresshantering

Crisos levererar skräddarsydd utbildning och kunskap till en mångfald av personaltyper, inklusive ordningsvakter, hotell- och butikspersonal, poliser och vårdpersonal. Vår verksamhet sträcker sig över fyra länder och vi stödjer företag genom att förbättra deras HR-funktioners förmåga att hantera stress, kris, sorg, konflikt och psykisk ohälsa, vilket minskar risken för sjukskrivning.

Vi erbjuder:

  • Krisjour för Akuta Händelser: Snabbt stöd och praktisk krishantering till företag och deras personal.
  • Förebyggande Krisutbildningar: Kurser som rustar krisorganisationer och -grupper för att effektivt hantera kriser och svåra situationer själva.
  • Individuellt Stöd: Krisstöd till familjer och enskilda via krisförsäkring eller privat initiativ.

Crisos är din partner i att skapa en tryggare arbetsplats och ett starkare stödnätverk för alla berörda.

Head On metoden®

Revolutionerande Krishantering

Regina Birkehorn revolutionerade praktisk krishantering 2002 med patentet på Head On metoden®. Denna pedagogiska metod, som inte kräver några förkunskaper i psykologi, förenklar komplexa psykologiska koncept till praktisk tillämpning. Head On metoden® är grundad i psykodynamisk utvecklingspsykologi, anknytningslära, mentalisering, samt de senaste rönen inom hjärnforskning och stresshantering.

Med hjälp av böckerna Hjärnkoll® bryter metoden ner psykologin till dess enklaste former. Den presenterar kunskapen på ett pedagogiskt, lättförståeligt och praktiskt sätt, vilket gör den tillgänglig och användbar för personer från fem år och uppåt. Denna tillgänglighet ger individer verktyg för att förstå och hantera sina egna känslor samt förbättra sitt mentala välbefinnande.

Head On metoden® är mer än bara en metod; den är en bro till nya strategier för att hantera, förstå och navigera genom personliga och andras kriser, trauma och PTSD. Denna metod utvecklades ur Regina Birkehorns personliga drivkraft att ge sina fosterbarn, som hade upplevt traumatiska barndomar, en chans till ett bättre liv sedan mitten av 1980-talet.

Regina Birkehorn

Krisexpert och författare

Lars-Göran Birkehorn Karlsen

VD