+46 (0)702 501 501 info@crisos.se

Praktisk krishantering

Företag & Organsationer

Minimera skadeverkningar av kris.

Förebygg ohälsa genom utbildning.

Utveckla företagets kompetens i praktisk krishantering.

Hjälp och stöd till utbrända medarbetare.

Privatpersoner

Krisstöd individuellt eller till hela familjen.

Lär dig förstå barns behov oavsett ålder.

Få verktyg för att komma till rätta med ohälsosam stress.

Få hjälp och stöd vid sorg och kris.

Våra Tjänster

Krisjour

Skapar trygghet och ger stöd till företagets krisgrupp och arbetsledare vid olyckor eller traumatiska händelser.

Krisstödssamtal

Individanpassat samtal för dem eller den som har råkat ut för en traumatisk händelse, eller har en belastande livssituation.

Krisorganisation

Vi hjälper företag och organisationer att minimera skadeverkningarna vid kriser.

Krisövningar

Ge rätt utbildning och kompetens så kommer krisövningarna och resultatet att bli därefter.

Avlastningssamtal

Ges till befintlig krisgrupp eller till en arbetsgrupp som deltagit vid olyckor, kriser eller traumatiska händelser.

Stress-Rehab samtal

För den som är drabbad av utmattningssymptom eller inte mår bra i sin vardag.

Lyssna på KRISPODDEN

Med denna podcast vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som är krisexpert och författare kommer dels att berätta om fall hon har haft under sina 20 år som krishanterare och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.