Krispodden finns nu att lyssna på!Tjänster

KRISJOUR

Tjänsten ger en trygghet för befintlig personal och ledning när krisen är ett faktum.

Handledning

Handledning och utbildning för personal som träffar och möter människor i sitt dagliga arbete.

Avlastnigssamtal

Avlastningssamtalet ges till befintlig krisgrupp eller till en arbetsgrupp som varit belastad av olika anledningar.

Head On Metoden®

Crisos använder sig av en patenterad metod i praktisk krishantering.

Krisstöd

Vi hjälper ditt företag att få krisstödet på plats så att det blir en tillgång för företaget och all personal.

Psykosocialt mående

När personal upplever stress och psykisk ohälsa på arbetet är det viktigt att påbörja åtgärder och göra rätt saker.

Böcker

Senaste Nytt

10. Vägen Hem, Livet Efter…

Det här avsnittet tillägnas de svenska soldater som gjort utlandstjänst. Två berättelser med helt olika slutsatser om tiden i uniform.

Läs Mer

9. Självmordet som aldrig blev av

En desperat mamma fann mig på nätet och ringde för att berätta om sin sons rop på hjälp. Han stod inte ut längre, att inte må bra. Han ville bara ta bort sorgen, smärtan och såg att döden var nog den enda utvägen.

Läs Mer

8. Stora och små Hjärnor

När 400 gram hjärna ska bli 1,2-1,5 kg kan mycket hända. När hjärnan får brister i sin förmåga att leva sig in i någon annan får det följder för en själv. Vad behöver det lilla barnet för att inlevelseförmågan ska bli en tillgång för resten av livet?

Läs Mer

Krispodden finns nu att lyssna på!