Ny barnbok "Theodor och Trolletrix"Tjänster

KRISJOUR

Tjänsten ger en trygghet för befintlig personal och ledning när krisen är ett faktum.

Handledning

Handledning och utbildning för personal som träffar och möter människor i sitt dagliga arbete.

Avlastnigssamtal

Avlastningssamtalet ges till befintlig krisgrupp eller till en arbetsgrupp som varit belastad av olika anledningar.

Head On Metoden®

Crisos använder sig av en patenterad metod i praktisk krishantering.

Krisstöd

Vi hjälper ditt företag att få krisstödet på plats så att det blir en tillgång för företaget och all personal.

Psykosocialt mående

När personal upplever stress och psykisk ohälsa på arbetet är det viktigt att påbörja åtgärder och göra rätt saker.

Böcker

Senaste Nytt

HEAD ON METODEN®

Regina Birkehorn patenterade 2002 Head On metoden®. Det är en pedagogisk metod i praktisk krishantering som är enkel och praktisk. Den kräver inga förkunskaper i psykologi. Head On metoden® har sitt ursprung i psykodynamisk utvecklingspsykologi, anknytning, mentalisering och den senaste hjärnforskningen. Genom metoden ger man människor kunskap och nya strategier för hur de praktisk kan

Läs Mer

”Hjärnkoll i svåra möten”

ISBN 978-91-981877-9-3 I boken ”Hjärnkoll i svåra möten” berättar Regina Birkehorn om hur och vad hon har gjort i möten med människor i kris. Under alla samtal hon haft, utbildar hon och visar de verktyg och strategier som finns. Det i sin tur gör att människor kommer snabbare tillbaka till en fungerande vardag trots kris

Läs Mer

PRO BONO 2016

GRATTIS till Bröstcancerföreningen Kungsängsliljan Uppsala Län. Motiveringen till den var att Crisos ville uppmärksamma det fantastiska arbete och medmänskliga möten med cancer drabbade människor och deras familjer som görs av denna förening. Vårt bidrag till deras engagemang var att ge dem en möjlighet att fylla på sig själva med utbildning, egen tid och boken Hjärnkoll i

Läs Mer

Ny barnbok "Theodor och Trolletrix"