Krispodden finns nu att lyssna på!Tjänster

KRISJOUR

Tjänsten ger en trygghet för befintlig personal och ledning när krisen är ett faktum.

Stress – Rehab

Att komma till rätta med stress och psykisk ohälsa.

Krisstödssamtalet

Ett personligt stöd för den som har hamnat i kris, varit utsatt för ett trauma eller annan akut händelse.

Kris och stress utbildningar

Crisos använder sig av en patenterad metod i praktisk krishantering när vi utbildar.

Avlastnigssamtal

Avlastningssamtalet ges till befintlig krisgrupp eller till en arbetsgrupp som varit belastad av olika anledningar.

Handledning

Handledning och utbildning för personal som träffar och möter människor i sitt dagliga arbete.

Böcker

Senaste Nytt

12. Familjehemmet

Socialsekreteraren ringde och berättade om flickan som höll på att svälta ihjäl sig. I nästa andetag säger hon till Regina -“Om hon dör är det inte er fel.”

Läs Mer

Ny Stress- rehabutbildning kommer till hösten

Stress -Rehabutbildning Rehabutbildning: att få kunskap i hur psykisk ohälsa, stress, utmattningssymptom och obearbetade kriser belastar mig som individen. Även hur det påverkar ens familj, barn och kollegor. Under utbildningen får man nya nycklar och strategier för hur man ska hantera sig själv och vad man kan göra för att stödja någon som är drabbad. Man

Läs Mer

11. Utbrändhet, vad är det egentligen?

Stressrelaterade sjukdomar har sin grogrund inom oss själva. Trots detta tror de flesta att problemet finns någonstans där utanför. I jagandet på detta ”utanför” missar vi vårt eget jag och den inre processen där nyckeln till problemet ligger.

Läs Mer

Krispodden finns nu att lyssna på!