Ny barnbok "Theodor och Trolletrix"Tjänster

KRISJOUR

Tjänsten ger en trygghet för befintlig personal och ledning när krisen är ett faktum.

Handledning

Handledning och utbildning för personal som träffar och möter människor i sitt dagliga arbete.

Avlastnigssamtal

Avlastningssamtalet ges till befintlig krisgrupp eller till en arbetsgrupp som varit belastad av olika anledningar.

Head On Metoden®

Crisos använder sig av en patenterad metod i praktisk krishantering.

Krisstöd

Vi hjälper ditt företag att få krisstödet på plats så att det blir en tillgång för företaget och all personal.

Psykosocialt mående

När personal upplever stress och psykisk ohälsa på arbetet är det viktigt att påbörja åtgärder och göra rätt saker.

Böcker

Senaste Nytt

Krisutbildning Block 1A

12-14 maj 2017 Välkomna till en fantastisk utbildning i krishantering. En utbildning för livet. Kursanmälan och mer information info@crisos.se 0702-501 501 Kursplats Tobo, 5 mil norr om Uppsala Innehåll: Bakgrundsfaktorer som formar och lägger grunden till hur vi människor reagerar och agerar i kris, trauma och stress. Krisprocessen och vad som sker i hjärnan normalt.

Läs Mer

PRO BONO 2017

Nu är det dags att skicka in ansökan för PRO BONO 2017. Berätta varför er organisation/grupp/förening vill ha utbildning i praktisk krishantering. Vad gör ni för andra människor i kris? Vilket är ert stöd till människor i nöd? Skriv några rader och berätta om er verksamhet och engagemang. Kom ihåg att lämna namn på kontaktperson,

Läs Mer

“Hjärnkoll i svåra möten”

ISBN 978-91-981877-9-3 I boken “Hjärnkoll i svåra möten” berättar Regina Birkehorn om hur och vad hon har gjort i möten med människor i kris. Under alla samtal hon har, utbildar hon och visar de verktyg och strategier som finns. Det i sin tur gör att människor kommer snabbare tillbaka till en fungerande vardag trots kris

Läs Mer

Ny barnbok "Theodor och Trolletrix"