Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med barn

Förutom att erbjuda ett skyddat boende i en trygg miljö, har vårt boende fokus på barnrättsperspektivet genom att bland annat utveckla föräldraskapet och barnets anknytning till sin förälder samt barnets och förälderns fysiska och psykiska hälsa. Tillsammans med socialtjänsten planerar vi varje placering. Vi är flexibla i vår lösningsstrategi för att tillsammans hitta en bra och individ anpassad lösning för de boende.

Under boendetiden får föräldrarna individuella krisstödssamtal och grupputbildning i föräldraskap enligt Head On metoden®. Vi stärker kvinnorna i sin föräldraroll och låter barnen vara barn. Vi sätter alltid de individuella behoven först och arbetar med kris, trauma, skydd, självständighet, trygghet, bearbetning och integration. En gång i månaden kommer vår psykolog och psykoterapeut och vår sjuksköterska till boendet för samtal med kvinnor och barn.

Vi har plats för 4 kvinnor med barn i delat boende. Vi tar emot kvinnor och barn som lever under hot på grund av våld i nära relation, hedersrelaterad våldsproblematik eller som drabbats av ett annat brott och är i behov av skydd.

HÄMTNING/TRANSPORT till boendet sker efter överenskommelse.

Genom att vi erbjuder särskild barnkompetens ger vi barnen en chans att komma in i rutiner för skolarbete, så snart det går. Läxläsning och fritidsaktiviteter erbjuds alla barn för att de ska få en sådan normal barndom som möjligt, trots att de varit med om ett trauma. Våra samlade insatser för barnen förebygger både våldsutövande och våldsutsatthet liksom annan ohälsa på sikt.

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med barn.
JOURTELEFON     0705-46 50 46

Barns upplevelser

Barn som upplever våld i hemmet lider ofta av psykisk ohälsa. De kan visa tecken på oro, ångest, nedstämdhet och aggressivitet i större omfattning än barn i allmänhet. Självkänslan skadas ofta och det är vanligt att skolarbete och andra aktiviteter påverkas. Att ha sett eller hört en förälder bli kränkt eller slagen sätter spår i alla barn. Tankar om att föräldern ska dö eller att det på något sätt är barnets fel är vanliga. En del barn plågas efteråt av återkommande minnesbilder av det hemska de har varit med om, till exempel när de ska sova. Våldet sätter ofta fysiska spår hos barn som till exempel magont, huvudvärk, sängvätning eller allmän sjukdomskänsla.

Vi reducerar våldets destruktiva följdverkningar genom att barn från fem år och uppåt får individuellt anpassad utbildning/krisstödssamtal enligt Head On metoden®. Äldre tonåringar får även hjälp med att göra: ”En Livskarta”, där syftet är att på ett enkelt, överskådligt, konkret och strukturerat sätt beskriva en persons liv och redovisa händelser som är kopplade till vitt skilda livssfärer (familj, arbete, fritid, sjukdom, skolgång, med mera) som underlag för skilda analyser. Ett arbete som ungdomen själv gör med stöd av personal. Fritidsaktiviteter erbjuds när barn och föräldrar känner sig trygga i boendet.

Kvalité

Vi följer Socialstyrelsens anvisningar för att säkerställa kvalitén. Det ska alltid kännas tryggt och säkert att placera hos oss. En kortare beskrivning hur vi arbetar för att hålla hög kvalité följer nedan:

Föräldrautbildning med fokus på anknytningen.

Enskilda krisstödssamtal för förälder och barn över fem år.

Vår psykolog och psykoterapeut kommer en gång i månaden på besök och kan vid behov ha terapi för kvinnorna och göra barnutredningar. (De månatliga besöken ingår i dygnskostnaden. Terapi och utredningar debiteras separat efter överenskommelse).

Vår sjuksköterska kontrollerar en gång i månaden hälsan hos de boende och rekommenderar förändringar för att de boende ska förbättra sin hälsa.

Barnen får hjälp att börja i en ny förskola eller skola samt hjälp med läxläsning.

Vi för journal över varje familj.

Nolltolerans mot alkohol och narkotika. Vi tar ej emot kvinnor med aktivt missbruk eller med funktionshinder.

Rutiner för Lex Sarah, orosanmälningar, rutin för genomförandeplan, brandskyddsrutiner, säkerhetsrutiner för kvinnor och medföljande barn vid in och utskrivningar m.m.

Yoga en gång i veckan.

Head On Metoden®

Vi jobbar efter Head On metoden® som är en pedagogisk metod som ger föräldern kunskap, fakta och nya verktyg för att klara av sin roll som förälder trots det trauma som familjen bär på. Barn från fem års ålder får samma kunskap genom bild, färg och ord. Detta gör att barn kan stärka sin anknytning på ett hälsosamt sätt, så att mamman får vara mamma i relation till barnet.

Metoden tillämpas under hela vistelsen och ger familjen stöd att fortsätta och se till att relationerna i familjen förblir stabila även efter tiden hos oss.

Metoden har sin grund i anknytningsteorin, dynamisk utvecklingspsykologi, humanistisk människosyn, hjärnans funktioner och mentaliseringsprocessen. Head On metoden är patenterad sedan 2002 av Crisos AB. Regina Birkehorn har under handledning av Tore Sjöberg, leg psykolog, och leg psykoterapeut tagit fram metoden efter att ha haft 50 fosterbarn under åren 1984 - 1997.

Huset

Vårt boende finns i Norra Uppland med bra flyg, tåg och bil kommunikationer och med närhet till förskola, grundskola och fin natur. Huset har två våningar på sammanlagt 198 kvm och har åtta rum och kök. Huset har fyra sovrum på ca 16 kvm vardera samt gemensamma ytor som delas, stort kök, vardagsrum med TV, utbildnings/yoga/lekrum, badrum med toalett, separat toalett och handfat, tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare och duschkabin. Stor del av tomten på 1000 kvm är insyns skyddad och det finns gott om utrymme för lek. Mitt emot huset finns en lekpark och en skog i ett lugnt område, med mycket begränsad trafik.

Skalskydd

Huset har ett bra skalskydd som bland annat inkluderar brand/inbrott/överfallslarm.Vår sovande jour har ordningsvaktsförordnande (kvinnlig).

Dygnskostnad

Vi tillämpar dygnstaxa med två veckors uppsägningstid. Vi gör individuella bedömningar för syskonrabatt. Vid behov kan vi fortsätta att hålla kontakt med kvinnorna efter att de har flyttat ut. Under vistelsetiden hos oss ingår all mat i dygnstaxan, för barn ingår även t.ex mjölkersättning, välling och barnmat på burk för de mindre barnen, samt blöjor. Hygienartiklar för äldre barn och kvinnor ingår inte. Vi har dock alltid ett startpaket till de som kommer tomhänta bestående av schampo, balsam, tvål, deodorant, tandborstar och tandkräm och hårborste. Vid behov har vi underkläder och kläder för närmsta dagarna.

Vi har möjlighet att lägga ut för akuta kostnader för de boende och att fakturera detta i efterhand. Ingenting är omöjligt så länge som vi är överens! 

Personal och kompetens

VD, har bland annat arbetat som polisman i 11år, som security training manager i 11 år inom Esselte koncernen, samt som storkundssäljare på SOS Alarm AB i sju år.

Verksamhetsledare med särskild barnkompetens, krisexpert, författare till 12 böcker inom ämnet krispsykologi samt två barnböcker, utbildad Socialpedagog, har tidigare haft 50 familjehemsplaceringar.

Psykolog och psykoterapeut med lärarkompetens.

Sjuksköterska och akupunktör.

Två Certifierade krishanterare och fritidsledare.

Yogaterapeut.

Kvinnlig ordningsvakt.

Säkerhet och IT-ansvarig. Har arbetat som IT-samordnare på Region Uppsala och IT-tekniker på SKB samt som ordningsvakt.

Personalen får handledning och utbildning av vår psykolog och psykoterapeut. Vår krisexpert utbildar all personal i Head On Metoden®. Metodboken Vägen till mental hälsa, skriven av vår krisexpert och författare Regina Birkehorn (2020) används för faktakunskap om hur hjärnan, mentaliseringen och anknytningsmönster påverkar våra strategier i rollen som hjälpare, drabbad eller som förälder.

 

KRISPODDEN finns på iTunes, Soundcloud och acast !