Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med barn

Vi tar emot kvinnor med barn, hela familjer och ensamstående kvinnor i olika boenden beroende på behov. Vi tar emot boende som lever under hot på grund av våld i nära relation, hedersrelaterad våldsproblematik eller som drabbats av ett annat brott och är i behov av skydd.

HÄMTNING/TRANSPORT till boendet sker efter överenskommelse.

Genom att vi erbjuder särskild barnkompetens ger vi barnen en chans att komma in i rutiner för skolarbete, så snart det går. Läxläsning och fritidsaktiviteter erbjuds alla barn för att de ska få en sådan normal barndom som möjligt, trots att de varit med om ett trauma. Våra samlade insatser för barnen förebygger både våldsutövande och våldsutsatthet liksom annan ohälsa på sikt.

För mer information gå till Naudiz.se

Kontorstid: 0702 – 501 501
Jourtelefon: 0705 – 46 50 46

KRISPODDEN finns på iTunes, Soundcloud och acast !

0
    0
    Varukorg