PRO BONO 2017

Snart kommer en grupp kvinnor som gör jobbet att möta våra viktigaste människor vi har, nämligen barnen!

Vi hälsar er Välkomna till en tre timmars utbildning i krishantering för små barn.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

12. Familjehemmet

Socialsekreteraren ringde och berättade om flickan som höll på att svälta ihjäl sig. I nästa andetag säger hon till Regina -“Om hon dör så är det inte ert fel.”

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

11. Utbrändhet, vad är det egentligen?

Stressrelaterade sjukdomar har sin grogrund inom oss själva. Trots detta tror de flesta att problemet finns någonstans där utanför. I jagandet på detta ”utanför” missar vi vårt eget jag och den inre processen där nyckeln till problemet ligger.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

10. Vägen Hem, Livet Efter…

Det här avsnittet tillägnas de svenska soldater som gjort utlandstjänst.
Två berättelser med helt olika slutsatser om tiden i uniform.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

9. Självmordet som aldrig blev av

En desperat mamma fann mig på nätet och ringde för att berätta om sin sons rop på hjälp. Han stod inte ut längre, att inte må bra. Han ville bara ta bort sorgen, smärtan och såg att döden var nog den enda utvägen.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

8. Stora och små Hjärnor

När 400 gram hjärna ska bli 1,2-1,5 kg kan mycket hända.
När hjärnan får brister i sin förmåga att leva sig in i någon annan får det följder för en själv.
Vad behöver det lilla barnet för att inlevelseförmågan ska bli en tillgång för resten av livet?

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

7. Att vara i Kris (Del 2 av 2)

Med anledning av den fruktansvärda händelsen på Drottninggatan i Stockholm ägnar vi det sjätte avsnittet av Krispodden till att förklara de första delarna i krisprocessen och vad man som vän eller anhörig praktiskt kan göra för att stödja den som befinner sig i kris.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

6. Att vara i Kris (Del 1 av 2)

Med anledning av den fruktansvärda händelsen på Drottninggatan i Stockholm ägnar vi det sjätte avsnittet av Krispodden till att förklara de första delarna i krisprocessen och vad man som vän eller anhörig praktiskt kan göra för att stödja den som befinner sig i kris.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

5. Hjälparens Behov

Vem ser hjälparna i deras själsliga smärta? Vad sker när hjälparna aldrig får stöd i sina funderingar?

Var med på utlottning av boken “Hjärnkoll i svåra möten”

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Krisutbildning Block 1A

12-14 maj 2017

Välkomna till en fantastisk utbildning i krishantering. En utbildning för livet.

kl 9-16 Fredag
kl 9-16 Lördag
kl 9-15 Söndag

Kursanmälan och mer information
info@crisos.se
0702-501 501

Kursplats
Tobo, 5 mil norr om Uppsala

Innehåll:

 • Hjärnans utveckling.
 • Mentaliseringen.
 • Hur anknytningen skapas.
 • Hur familj och miljö påverkas oss.
 • Krisprocessen och vad som sker i hjärnan när jag hamnar i kris.
 • Fysisk och psykiska stressreaktioner samt post traumatic stress disorder ( PTSD).
 • Diagnoser som förknippas med kriser.
 • Samtalsmetodikens grunder för att kunna genomföra svåra samtal med människor i kris.
 • Praktiska verktyg för hur man går från kris/konflikt till lösning i ett samtal.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

4. Vågor av Sorg

Vid tsunamin i Thailand drabbades två svenska barn av förlusten av sina föräldrar. Barnens känslomässiga upplevelser av händelsen var helt olika.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

3. Mental Skyddsväst

Vad händer med poliser efter en traumatisk upplevelse när de inte får avlastningssamtal och handledning? Hur påverkas deras familjer?

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

2. Sorgens Makt

Två ungdomar berättar om hur det är att leva mitt i en familj där sorg och kris förändrade deras vardag. Där de som unga vuxna, ska fatta beslut om framtiden när dåtiden skaver inom dem. Hur vet man vad som är rätt beslut då?

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

1. Överfallet

Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som är krisexpert och författare kommer dels att berätta om fall hon har haft under sina 20 år som krishanterare och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

PRO BONO 2017

Nu är det dags att skicka in ansökan för PRO BONO 2017.

Berätta varför er organisation/grupp/förening vill ha utbildning i praktisk krishantering. Vad gör ni för andra människor i kris? Vilket är ert stöd till människor i nöd?
Skriv några rader och berätta om er verksamhet och engagemang. Kom ihåg att lämna namn på kontaktperson, adress, telefon och email.

Ni kommer då att få besked i september 2017 om ni har blivit antagna eller fått avslag.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

“Hjärnkoll® i svåra möten”

ISBN 978-91-981877-9-3

I boken “Hjärnkoll® i svåra möten” berättar Regina Birkehorn om hur och vad hon har gjort i möten med människor i kris. Under alla samtal hon har, utbildar hon och visar de verktyg och strategier som finns. Det i sin tur gör att människor kommer snabbare tillbaka till en fungerande vardag trots kris och trauma. Något som de för alltid kommer att bära med sig på ett eller annat sätt. Head On metoden® gör att detta blir begripligt för varje individ.

2016-04-30 11.44.38-1

 

 

 

 

 

 

 

Pris 150 kronor + frakt och porto (49 kronor)

Kommer som E-bok till 2017

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

HEAD ON METODEN®

Regina Birkehorn patenterade 2002 Head On metoden®. Det är en pedagogisk metod i praktisk krishantering som är enkel och praktisk. Den kräver inga förkunskaper i psykologi. Head On metoden® har sitt ursprung i psykodynamisk utvecklingspsykologi, anknytning, mentalisering och den senaste hjärnforskningen.

Genom metoden ger man människor kunskap och nya strategier för hur de praktisk kan hantera och förstå sina egna och andras kriser, trauma och PTSD. Metoden tog form från mitten på 1980-talet då Regina som Sveriges yngsta fostermamma ville ge sina fosterbarn som haft en traumatisk uppväxt ett bra liv.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Intervju med Regina Birkehorn i Arbetarbladet

I över 20 år har Regina Birkehorn i Tobo hjälpt människor i kris. Nu har hon skrivit en bok där hon berättar om sina möten med människor som drabbats av sorg, psykisk ohälsa, rån och utmattningssymptom.

2016-04-30 11.47.03

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/regina-hjalper-manniskor-i-kris

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Press Release

Hjärnkoll i svåra möten

Press Release  •  May 23, 2016 09:08 CEST

Att allt fler drabbas av psykisk ohälsa, stress och fastnar i krisprocessen blir ett allt större samhällsproblem. Arbetsmiljöverket ställer från den 31 Mars 2016 nya krav på svenska arbetsgivare för att förebygga problemen. Arbetsgivare ska främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Hur ser det egentligen ut på Svenska arbetsplatser?

Möt författaren Regina Birkehorn, som efter 20 år som krisexpert delar med sig av sina mest gripande, dramatiska och livsavgörande möten som påverkade alla inblandade oavsett om de var hjälpare eller drabbade.

I boken Hjärnkoll i svåra möten – beskriver Regina vad som skedde med människor som drabbades av sorg, kris, psykisk ohälsa, rån, kidnappning, utmattningssymptom med mera.

Några historier från boken:

 • Psykosocial arbetsmiljö hos Polisen
 • En viktig arbetsmiljöfråga blir plötsligt en belastning i familjen
 • Prästens verktygslåda
 • Hjärtinfarkt i räddningstjänst
 • Dödsfall i förskolan
 • Rån i butiken
 • Självmord på hotellet
 • Föräldrar i sorg
 • Barn i kris

Regina Birkehorn är är författare och har skrivit drygt 10 böcker om krishantering. Hon har dessutom grundat företaget Crisos AB och skapat Head On Metoden® som är en pedagogisk metod för att utbilda människor utan förkunskaper i krispsykologi. Metoden grundar sig i den psykodynamiska utvecklings psykologin, anknytningsteorin och mentalisering.

För mer information kontakta:

Lars-Göran B. Karlsen

Bruksgatan 17

748 50 Tobo

0702-501 501

lg@crisos.se

https://www.crisos.se

Crisos hjälper företag och organisationer att minimera skadeverkningarna vid kriser. Genom Head On metoden tillhandahålls utbildning i praktisk krishantering på olika nivåer. Metoden förklarar på ett enkelt, praktiskt, konkret och pedagogiskt sätt hur människor fungerar och reagerar i en krissituation och ger organisationer verktyg för att hantera krissituationer och människor i kris.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Ny Bok och E-Bok kommer 2017

framsida

Att komma till rätta med psykisk ohälsa innebär att man faktiskt börjar med att utbilda människor i begreppet. Psykisk ohälsa finns i många former och på olika nivåer innan det når en psykiatrisk diagnos eller annat sjukdomstillstånd.

Utbildning är det enda som förändrar och förblir förändrat genom åren. Med utbildning skaffar man sig kunskap, fakta och vetskap om sig själv. Vad är viktigare i livet än kunskap och att förstå sig själv? Head On metoden® är inte en terapiform utan en utbildningsmetod. Genom boken finns en röd tråd av kunskap och fakta. Med nya val, möjligheter och riktning på vad livet ska innehålla, kan man välla att inte upprepa destruktiva mönster.

Head On metoden® är en metod som ger psykologins baskunskaper en grundläggande vardagsbetoning. Det handlar om att på ett enkelt, konkret och metodiskt sätt förklara hur du ska kunna hjälpa människor utan att själv bränna ut dig, samtidigt som du förstår innebörden av att vara en stödperson i en annan persons livskris. Den har sin grund i den psykodynamiska utvecklingsteorin och krispsykologin. Stor vikt läggs även på anknytningssystemet och mentaliseringsprocessen.

Metoden ger dig en möjlighet att med ett medmänskligt förhållningssätt förstå vikten av att som medmänniska ge en hjälpande hand i en svår situation.

Kommer som Bok och E-Bok under 2017.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Arkiv

KRISPODDEN finns på iTunes, Soundcloud och acast !