+46 (0)702 501 501 info@crisos.se

I det här avsnittet kommer fortsättningen på nyckelskåpet.
Förra avsnittet handlade om nycklarna tystnad-ord-lyssna och sen om våld/kränkningar- gränslöshet och gränser.