Head On Metoden®

Head On metoden® är en pedagogisk och en evidensbaserad metod i praktisk krishantering, som är enkel och praktisk. Den kräver inga förkunskaper i psykologi. Head On metoden® har sitt ursprung i psykodynamisk utvecklingspsykologi, anknytning, mentalisering och det senaste om hjärnforskning och stress.

Genom metoden ger man människor kunskap och nya strategier för hur de praktisk kan hantera och förstå sina egna och andras kriser, trauma och PTSD.

Metoden tog form från mitten på 1980-talet då, Regina som Sveriges yngsta fostermamma, ville ge sina fosterbarn som haft en traumatisk uppväxt ett bättre liv. Vägen till mental hälsa börjar alltid med egen kunskap. Här kan man som familj eller enskild individ få hjälp och stöd att få verktyg och strategier till hur och vad man kan göra för att få en bättre vardag även om den innehåller stress, sorg och konflikter.

Med Head On metoden® får man enkelt krisorganisationen på plats i företag och i organisationer. Detta leder till att de anställda får rätt krisstöd och snabbt kommer tillbaka i arbete och inte fastnar i sjukskrivningar. Metoden gör att man får egen kunskap, så att man kan få nya verktyg och strategier för att hantera  stress, kris, sorg och separation så att detta inte utvecklas till psykisk ohälsa.

Head On metoden® är är patenterad sedan 2002.

KRISPODDEN finns på iTunes, Soundcloud och acast !

0
    0
    Varukorg